Информация и препоръки
 

ПОГРЕБЕНИЕ

   Погребението е неизменна и важна част, съпътстваща живота на хората. Част, без която за жалост не може! Тогава ние показваме и изразяваме искрено обичта, уважението и скръбта си към човека, когото изпращаме в последния му земен път, когото за последен път виждаме и с когото за последен път се сбогуваме! Тогава е времето в което, Вие избирате как да стане всичко това.

Какво следва да направите, когато се случи печалното събитие:


  1. Уведомявате вашия личен лекар за настъпилата смърт. Той ще констатира смъртта и ще Ви издаде съобщение за смърт. Това е документ, в който се вписват данните на починалия – име, лични данни, дата и час на смъртта, от какво е починал. В случай, че нямате личен лекар, ние осигуряваме лекарско присъствие. Същото се отнася и в случайте, когато смъртта настъпи в болнично заведение. Издаването на съобщението за смърт става на място от съответното служебно лице ( В случайте, когато Вие не знаете къде трябва да отидете и какво точно трябва да направите, наш погребален консултант ще Ви придружи и съдейства за безпрепятственото издаване на горепосоченият документ).
  2. На база съобщение за смърт и личната карта на починалия ( или паспорт ) ние издаваме АКТ ЗА СМЪРТ, който вече е официален докумен и се започва подготовка и организация на траурната церемония.
  3. Нашите погребални консултанти ще Ви насочат и помогнат да направите своя избор по най-подходящия начин, съобразен с вашите изисквания. При нас ще получите пълна информация за това какви още документи са необходими за извършването на погребението/кремацията, как ще протече всичко и как можете да увековечите паметта на починалия, след приключването на траурната церемония.
    НАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ КЪМ ВАС: Търсете съдействие единствено и само от квалифицирани погребални консултанти на оказаните за целта места! Не се доверявайте на случайни лица, с недоказан професионален опит.

КРЕМАЦИЯ

   Кремацията, като акт на изгаряне е позната още от древността, т. нар. „Огнено погребение”. Кремацията е била част от древните езически общности и част от съвремените източни култури. Тук бихме искали да подчертаем, че Християнството не приема кремацията, тъй като уважава човешкото тяло и го счита за храм на Светия Дух, неразделна част от човешката личност.
Днес, важният избор в полза на кремирането е изцяло продиктуван в духа на модерното и съвременно мислене на обществото, в което живеем.

Когато избираме кремация, какво трябва да знаем?

  1. Лекаря констатирал настъпилата смърт, освен съобщение за смърт издава и талон за кремация.
  2. Кремацията на починалия се извършва в гр. София, в базата на София Крематориум, като същата е изцяло осъвременена, съобразена с най-новите технологии. Процесът на изгаряне е 100 % автоматизиран и кремацията е изцяло индивидуална. Агенцията извършва цялостната организация на кремацията.
  3. При нас Вие имате възможност да направите избор на урна, в която праха на кремирания ще бъще съхранена. Върху урната ще бъде поставена и табелка с трите имена на починалия, дата на раждане и дата на смърт.

Кажете STOP НА КОРУПЦИЯТА!

Не позволявайте да Ви въвличат в корупционни и тъмни сделки. Това е престъпление!
Всяко медицинско лице, било то личен лекар, лекар в болница, или моргаджия, което предлага услугите на дадена фирма, взима висок хонорар и то за ваша сметка, тъй като този хонорар се включва в крайната цена. Тези лица опорочават смъртта на близките ни хора и се гаврят със скръбта ни, защото за тях сме поредния добър незаконен доход, а това е огромно престъпление! Човешкият живот няма цена, защото е безценен, смъртта също!
   Тези от вас, които вече са се сблъсквали със загубата на близък, ще си ги спомнят, а тези на който им предстои раздяла ще ги познаят. Тези лица са във всяка болница, морга, поликлиника, в дома ви (личния лекар на когото имате 100% доверие, а това улеснява нещата, разбира се), дебнещи с визитки или моргаджии предлагащи директно погребални услуги. Това се нарича ТЪРГОВИЯ СЪС СМЪРТТА. Това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
   Нека не бъдем безпристрасни зрители на живота си, а да градим гражданско общество, в което можем да изразим свободно най-ценното човешко право, а именно правото на избор! Нека изборът и решенията в живота ни бъде направен съзнателно, без някой да печели криминално на наш гръб.

   В случай, че попаднете в примката на тези „иначе добронамерени и услужливи лица” не се страхувайте да им кажете STOP НА КОРУПЦИЯТА и НЕ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СМЪРТТА!

Всички права запазени www.saintsofia.net